Audity

Audit počítačové sítě

Zjištění aktuálního stavu sítě, navržené topoligie, klientských stanic, serverů a aktivních prvků.

Bezpečnostní audit serveru

Základem je zjištění zda server, případně skupina serverů, je odolná proti napadaní útočníka a ztrátě dat. Podporované platformy serveru Microsoft, Unix, Linux.

Bezpečnost komunikace

Komunikace je pro obchodní jednání velmi důležitá, ale máte jistotu že, Vaše důvěrná obchodní data putují bezpečně? Cílem tohoto auditu je zjištění stavu přenosů v síti a možnosti zcizení infomací během přenosu. Nejzákladnější stavy jsou odesílání a příjem pošty, připojení pomocí VPN a práce mimo firmu, uložení dat, přístup k datům, ...)

Tiskový audit:

Podstatou je zjištění nákladů na tisk ve vaší společnosti a následně jeho optimalizace, která vám ušetří náklady na provoz a servis vašeho tiskového parku.

Kompletní IT audit

Potřebujete znát, jak to u Vás v síti vypadá, co se dá vylepšit, kde jsou nedostatky? Tento audit Vám zjistí kompletní stav sítě od aktuálního stavu nastavení, až po bezpečnost firemních dat a sítě.