Outsourcing

Outsourcing znamená přenést odpovědnost na externího poskytovatele za dílčí činnost v rámci Vašeho firemního ICT. Outsourcing IT je přenesení odpovědnosti za provoz, údržbu a vývoj systému z klienta na poskytovatele. Díky přenesení odpovědnosti se klient může věnovat předmětu své činnosti v plné míře a za péči o informační systém je zodpovědná externí firma.

Správa počítačové sítě a správa PC se skládá z dílčích úkonů, které spolu souvisí a navzájem se doplňují. Pravidelná údržba a pečlivé dodržování předepsaných úkonů jsou základem pro stabilní chod firemních systémů. Správa počítačové sítě se potom stává významným prvkem pro zajištění chodu informačního systému společnosti.

Naše společnost poskytuje správu sítí od roku 2005. Hlavním cílem je zajištění bezproblémového chodu IT a optimalizace nákladů na jeho provoz.

Realizace

Rozsah péče pro naše klienty se řídí jejich individuálními potřebami. Jsme schopni dodat komplexní řešení - tedy hardware i software, který zprovozníme a zajistíme mu následnou údržbu, vývoj a servis.

  • Náš outsourcing Vám zajistí plynulý chod celé IT infrastruktury (správa serverů, centralizovanou správu stanic, správu sítí včetně kompletního pokrytí pomocí WiFi, virtualizaci serverů i stanic, návrh architektury IT infrastruktury).
  • K dispozici Vám budou odborníci, kteří se budou starat o vaše systémy, ať je vytvářeli či nikoli.
  • Budete mít k sobě přiřazeného administrátora, který bude primárně určen pro vás. Bude důkladně znát vaše systémy a firemní politiku, aby Vám mohl být za každé situace a v jakýkoliv čas maximální technickou podporou.
  • Externího administrátora využijete jen tak často, jak je potřeba.
    Odpadají tím zbytečné mzdové náklady.
  • Dohled 24/7  - správu (krom primárního kontaktu) neprovádí pouze jeden člověk, a tak se nemůže stát, že by Vaše firma zůstala bez podpory, když administrátor
    onemocní, či odjede na dovolenou.

Individualita

IT outsourcing je individuální služba stejně jako jeho cena. Ta se odvíjí podle rozsahu informačnho systému (počet pracovních stanic a serverů, počet a charakter provozovaných aplikací), dohodnuté frekvenci návštěv – reakční doba je vždy automaticky nastavená na co nejkratší možný čas (přejezd technika, zajištění náhradních dílů, diagnostika atd.). Služba se nastaví přesně podle vašich přání a potřeb po konzultaci s vámi.

Co nabízíme

V rámci našich služeb Vám nabízíme správu techniky, software či databází. Nainstalujeme a nakonfigurujeme Vám počítače, servery, síť a periferie, navíc si vezmeme na starost i jejich následnou údržbu. Postaráme se Vám o informační systém, kterému zajistíme pravidelné zálohování, aktualizace, a samozřejmostí je zabezpečení Vašich dat plus kvalitní antivirová ochrana.

Potřebujete-li, zajistíme Vám bezpečné připojení k internetu a vybereme takové, které se pro Vaše účely hodí nejlépe. Navrhneme a zajistíme VPN síť podle Vašich potřeb, zabýváme se správou www i aplikačních serverů a v neposlední řadě Vám na Vaše přání provedeme bezpečnostní audit.

Nabízíme neustálou podporu na telefonu, která Vám poskytne pomoc anebo potřebné informace z oblasti informační technologie, kterou potřebujete řešit. Navíc poskytujeme také školení uživatelů ve vaší firmě pro práci s počítačem.