Bezpečnost

Bezpečnost

Bezpečnost je podstatnou a důležitou součástí informačních systémů v každé společnosti. V dnešní době, kdy je velmi důležitá ochrana veškerých informací před zcizením nebo ztrátou, je také možné nalézt celou řadu produktů, které poskytují ochranu.

Naše společnost se na otázku bezpečnosti zaměřuje ze širšího hlediska, kdy neposkytujeme pouze jeden určitý produkt, ale snažíme se našim klientům nabídnout nejvhodnější řešení,  které odpovídá jejich potřebám a požadavkům. Z tohoto důvodu pracujeme se širším okruhem produktů, ze kterých následně pomůžeme zvolit ten nejvhodnější do prostředí klienta. Volbu vhodného řešení připravíme na základě požadavků klienta, požadovaného využití a následně zasazení do finančního rozpočtu.
Společně s dodávkou zvolených bezpečnostních řešení zajistíme také implementaci a následnou správu dodaných systémů na základě servisní smlouvy (SLA).

V oblasti bezpečnosti IT se zaměřujeme na tyto typy řešení:

 • Firewall
 • VPN (šifrování komunikace)
 • Antivirus/Antispam/Antispyware
 • Autentizace/Autorizace
 • Šifrování dat
 • Šifrování e-mailové komunikace
 • Zálohování dat
 • IDS (detekce průniku)
 • Filtrování WWW přístupů
 • Penetrační testování/Bezpečnostní audity/Analýza rizik/Projekty řízené bezpečnosti
 • Servisní služby (SLA)