Firemní komunikace

V dnešní době je nedílnou součástí každé společnosti vnitropodniková lokální datová síť LAN, která tvoří mnohdy páteř celé komunikační infrastruktury. LAN již není pouze o vzájemném propojení počítačů, ale slouží jako přístupová cesta k dalším informačním zdrojům. Profil přenášeného obsahu dat po LAN se za poslední desetiletí značně změnil a proto se tomu přizpůsobuje i infrastruktura LAN. Po LAN se přenáší, kromě uživatelského provozu, také data různých služeb (IP telefony, videohovory, nástroje pro spolupráci a jiné), či důležitá data infrastruktury, jako je systém zálohování, správa infrastruktury, kritické aplikace, atd. Každý typ služby vyžaduje rozdílné parametry pro svůj bezproblémový provoz, o což se automaticky stará a dohlíží multifunkční lokální datová síť, složená z inteligentních směrovačů a přepínačů, které umí na sebe převzít některé síťové služby a zjednodušit tak správu celé sítě LAN. Naše společnost má mnoho zkušeností s návrhem i správou LAN i WLAN sítí různých rozsahů, od komplexních a rozsáhlých LAN sítí, po menší LAN sítě pro lokální pobočky. Samozřejmostí je naše schopnost navrhnout LAN s podporou IPv6.