Help Desk pro naše stávající klienty

Podpora probíhá telefonickou nebo emailovou formou. Nás technik se připojí k Vašemu serveru nebo pracovní stanici a vzdáleně řeší problém, který nastal. Po vyřešení je provedena kontrola, zda byla chyba odstraněna a oznamující osobě je podána zpráva o tom, že problém byl vyřešen. Pokud nelze problém vyřešit vzdáleně, tak v nejkratší možné době dorazí technik a problém řeší osobně na místě.

Varianty zajišťování supportu:

  • telefonická podpora
  • vzdálená podpora pracovní stanice pomocí VPN
  • vzdálená podpora serveru pomocí konzole nebo  vzdálené plochy
  • výjezd  technika k odstranění problému

Online podpora

Nejdůležitějším prvkem podpory je identifikace problému. Je možné to sdělit dopředu před připojením na vaši plochu nebo souběžně s prací technika.

Přehled možností:

  • telefonická podpora nebo Skype
  • komunikace emailem