Správa sítě

Správa sítě, serveru a jejich zabezpečení

V dnešní době, kdy platí, že informace mají cenu zlata, neexistuje organizace (ať už se jedná o komerční subjekt nebo orgán veřejné správy), která by nějakými důležitými informacemi nedisponovala. Mohou to být informace z oblasti technického know-how, obchodní informace nebo jen osobní údaje zaměstnanců. Jedno však mají společné – je nutné je chránit. Není těžké si představit, co se může stát, pokud důležité informace (např. databáze klientů) budou nenávratně zničeny, nebo bude originální výrobní postup zaměstnancem vyzrazen konkurenci. Bezpečnost informací se zabývá právě způsoby zajištění takové ochrany.

Je zcela nepodstatné, jestli informace mají formu listinnou nebo elektronickou. Kde se shromažďují  (zdali v trezoru nebo ve vzdáleném informačním systému). To, co je podstatné, je hodnota chráněných informací, případně velikost škody, vzniklé v souvislosti s „poškozením“ těchto informací.

Je dobré si uvědomit, že ačkoliv zajištění bezpečnosti informací představuje vynaložení určitých nákladů, nejedná se o investici, která žádný přímý užitek nepřináší a pouze zatěžuje rozpočet. Ve skutečnosti lze přínos bezpečnosti informací ocenit právě výší škod, které by mohly nastat, pokud bychom bezpečnost informací neřešili. Je samozřejmě logické požadovat, aby cena za řešení nepřevyšovala hodnotu informací.

Co si představit pod správou sítě

 • pravidelná údržba a řízení ICT
 • technická asistence v místě instalace
 • help desk a podpora uživatelů
 • instalace a správa aplikací
 • aktualizace stanic a instalovaných aplikací
 • správa tiskového parku včetně spotřebního materiálu
 • zajištění  bezpečnosti  dat a informací na serverech, PC a síti jako takové

Správa PC

Ke správě PC patří údržba operačního systému a ostatního software na pracovních stanicích uživatelů. Preventivní údržba pracovních stanic je významná pro zajištění jejich spolehlivosti. V rámci toho je vedena dokumentace o verzích používaného software a dohledem nad jeho funkcí. Součástí jsou i drobné konzultace, vedoucí k řešení běžných uživatelských problémů s výpočetní technikou a aplikačními programy.

Správa ostatních prvků v sítě (switche, routery, tiskárny atd.)

Správce počítačové sítě nespravuje pouze server, či jednotlivé stanice. Je nutné se starat i o části sítě, které běžný uživatel ani nepostřehne nebo do souvislosti se sítí jako takovou nedává. Údržba a zajištění oprav sdílených prostředků jako jsou tiskový park, evidence, údržba a opravy pasivních a aktivních síťových prvků - kabeláže, zásuvky, switche a huby. Udržování a vedení dokumentace nastavení síťových prostředků na počítačových stanicích a serverech jsou právě tou součástí správy počítačové sítě, která jde mimo správu PC.

Pro rychlou pomoc je možné provádět podporu pomocí vzdálené plochy. Pracovník společnosti nás kontaktuje a následně dojde k připojení našeho pracovníka ke stanici zaměstnance, kde bude provedena diagnostika a řešení požadavku volajícího. Díky správě lokální sítě je možné využívat nadhled naprosto bezpečně.

Telefonická podpora

Ke správě počítačové sítě a správě PC patří i služba, umožňující využití telefonické podpory našich pracovníků pro řešení aktuální problémů uživatelů s výpočetní technikou.

Urgentní zásahy

V případě náhlého výpadku důležité součásti výpočetního systému (souborový server, disky, Internet server, pracovní stanice) zajišťujeme službu urgentního zásahu. Ta zahrnuje garanci doby zásahu nebo doby zprovoznění součásti výpočetního systému.

Evidence technického vybavení

Vedeme pro Vás evidenci používaného technického vybavení (počítačů a jejich konfigurací, software a ostatních prvků na síti). Tyto přehledy máte k dispozici a můžete je použít třeba k plánování rozvoje Vašeho IT. Skutečný stav technického vybavení je možné porovnat účetní s evidencí.

Správa serveru

V rámci správy sítě, kde se u serverů jedná zejména o služby spojené s údržbou jejich systémových prostředků, vedoucí k jejich správné a stabilní funkci. Jedná se především o administraci a zajištění spolehlivé provozuschopnosti serverů (včetně výměny vadných komponentů či upgrade). Dále o celkovou údržbu serveru a o dohled nad zajištěním bezpečnosti serveru, což je například evidence sdílených prostředků, nastavení ochranných prvků a sledování pokusů o neoprávněné vniknutí.

Bezpečnost

Základní typy zabezpečení

 • Zabezpečení sítě před neoprávněným průnikem
 • Vnitřní bezpečnost sítě
 • Zabezpečení informačního systému
 • Uživatelská a skupinová práva
 • Antivirová ochrana
 • Mobilní a wireless přístup
 • Hardwarové přístupy
 • Zálohování dat

Priorita vypsaných bodů bezpečnosti je individuální dle zákazníka.

Antivirová ochrana

Zahrnuje vhodný výběr software pro provádění antivirové kontroly na serveru, pracovních stanicích a bezpečnostní postupy pro antivirovou kontrolu odchozích a příchozích dat. V případě napadení virem je potřeba mít stanovený postup odstraňování problémů a v návaznosti na zálohování i případnou obnovu dat.