BLogin - biometrické přihlášení do systému Windows

Úvod


BLogin je produkt B2B pro vytváření biometrického logického přístupu pro Windows nebo Linux ve firemním prostředí. BLogin nahrazuje nezabezpečený postup ověřování na základě hesla a zásady hesla pro systém Windows.

BLogin lze použít pouze ve firemním prostředí s Active Directory nebo bez ní. Pro přístup k notebooku nebo počítači stačí použít ruku.

Hlavní výhody

 • Náhrada hesel k zapamatování za biometrickou ověření
 • Plná kompatibilita s Active Directory umožňuje snadnou správu oprávnění z jednoho místa společně se správou domén
 • Stále bezpečná hesla – po každém přihlášení dochází v rámci AD ke změně hesla v délce 127 náhodných znaků
 • Snadno integorvatelné s ostatními bezpečnostními nástroji + lze využívat SSO Podpora více faktorového ověření
 • Snadnější správa pro ITTechnické parametry


 • Použitý systém OP: Windows 8, 8.1 (32 nebo 64 bitů), Windows 10, Linux Ubuntu 16
 • Správné řízení: Active Directory je nezbytná, doporučuje se pouze pro firemní klientelu. Na vyžádání lze dodat bez připojení k AD/právní správy.
 • Databáze: MSSQL, PostgreSQL
 • Active Directory: úplná kompatibilita

 • Typ provozu: v případě režimu offline může mít přístup pouze jedna osoba.
 • Správa domény: možné
 • Potřebný hardware: myš se snímačem dlaňových žil nebo stolní terminál + 1 port USB
 • Možný postup identifikace: ověření (šablona + uživatelské jméno), identifikace (pouze šablona)

Hlavní argumenty pro BLogin


Nahrazuje složité zásady používání hesel jednoduchým, bezpečným a pohodlným řešením, kdy klientovi stačí k přístupu k počítači/notebooku pouze ruka s využitím nejvyššího zabezpečení. Použitím BLoginu se jednoduchá hesla nebo vypisované kombinace stávají minulostí.

Zaručuje méně problémů pro oddělení IT a snižuje administrativní zátěž a náklady na zapomenutá hesla nebo zablokované účty.

Lze jej integrovat s dalšími systémy zabezpečení IT pro SSO a úplný zákaz hesel.

Lze vytvořit vícefaktorové přihlášení (např. kombinace hesla, tokenu a biometrických údajů pro nejvyšší zabezpečení).

BLogin snižuje bezpečnostní rizika a nepříjemnosti a zároveň zajišťuje vyšší efektivitu.

Systém PalmSecure prokázal, že jej může snadno používat kdokoli bez ohledu na věk nebo schopnosti.

Cílová skupina BLogin


Společnosti, kde zaměstnanci musí používat několik hesel (nahrazení hesel biometrickými údaji zajišťuje snížení bezpečnostního rizika, kde uživatelé potřebují k bezpečnému přihlášení k počítači pouze ruce (např. finanční instituce).

Spravedlnost (zabránění nezákonnému přístupu k údajům, zabránění zneužití osobní identity prostřednictvím hesel).

Farmaceutický, chemický průmysl (ochrana duševního vlastnictví nahrazením nezabezpečených hesel) Zdravotnictví, nemocnice (prevence neoprávněného přístupu k datům a zneužití informací nahrazením nezabezpečených hesel)

Státní sektor/kritická infrastruktura (nahrazení hesel biometrickým přihlášením do počítače pro vyšší bezpečnost)

Blogin zařízení


PS Guide
PS Mouse
PS Guide Kit