Hardwarová a softwarová podpora

IT Outsourcing


V dnešní době se stupňuje tlak na konkurenceschopnost a také na úspory nákladů. Na druhou stranu roste význam It pro fungování všech obchodních procesů. S tím také rostou náklady na provoz vlastních IT středisek. Proto dává velká část korporací přednost outsourcingu všude, kde je to možné. Výhody, které pro vás z vyplývají IT Outsourcingu, jsou především:

  • značná finanční úspora pro správu sítě
  • obsáhlejší a profesionálnější schopností profesionálního IT týmu
  • přenesení odpovědnosti za návrh, budování a správu informačního systému na externího dodavatele


V oblasti IT Outsourcingu poskytujeme služby v předem dohodnutém rozsahu, s ohledem na vaše specifické potřeby. Zodpovědně se postaráme o bezproblémový provoz vašeho IT systému, vy se můžete soustředit jen na své projekty.

Jaký je postup?

  • Na základě auditu, který provedeme, vypracujeme návrh řešení pro váš ICT systém.
  • Podle něj pak nastavíme ty nejvhodnější služby pro vás a vaši IT infrastrukturu.
  • Zajistíme standardní chod, vylepšíme dostupnými vychytávkami a pravidelně se postaráme o implementaci novinek, které pro vás mohou být užitečné.
  • Prostě vám poskytneme IT služby “na míru”, které budou spolehlivě fungovat.