Správa datových center

Správa podnikových IT infrastruktur


Správa podnikových IT infrastruktur je disciplína, která se zabývá plánováním a modelováním rozvoje IT ve velkých firmách a organizacích. V praxi se jedná o propojování hardwarových a softwarových produktů a řešení tak, aby všichni uživatelé na svých počítačových pracovištích měli stále k dispozici výkonné, bezpečné, snadno ovladatelné prostředí. Stabilní a bezpečná IT infrastruktura je nezbytná k zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu klíčových informačních systémů v podniku.


Společnost Quick and Quality IT zajišťuje, aby Vaše investice do informačních technologií naplňovaly Vaše očekávání. Našim cílem je řídit a plánovat komplexní IT infrastrukturu tak, aby byl zajištěn rozvoj v souladu s dlouhodobou strategií Vaší společnosti a zároveň byly minimalizovány investiční a provozní náklady.
Aby bylo možné efektivně využívat technologie v rychle se měnícím odvětví, musí být správa IT infrastruktury prováděna odborně a s přesností. Společnost QQ nabízí nástroje a odborné znalosti, které jsou potřeba k zajištění spolehlivého a konzistentního fungování Vašich systémů.

Námi prováděná IT řešení jsou nejen kompatibilní, ale i škálovatelná, což znamená, že naše řešení jsou flexibilní v souladu s růstem a potřebami Vaší společnosti. Přizpůsobujeme se Vašim konkrétním potřebám a obchodním požadavkům.

IT infrastrukturu v tomto pojetí lze rozdělit do následujících okruhů:

Servery a datová úložiště


Srdcem každé IT infrastruktury jsou Servery a datová úložiště. Dlouholeté zkušenosti v této oblasti nám umožňují návrh optimálního řešení z pohledu potřeb a možností zákazníka, s důrazem na minimalizaci nákladů při zachování dostatečné bezpečnosti, dostupnosti a výkonu. Realizujeme serverová řešení jak pro malé společnosti, tak pro společnosti s velkým počtem uživatelů a velkým objemem dat, kde je potřeba rozložit zátěž serverových aplikací mezi několik serverů. Jsme schopni tato řešení navrhnout, dodat, realizovat a poskytnou následnou podporu a správu.

Monitorujte a spravujte:

 • Personální obsazení IT
 • ITIL IT Service Management
 • Virtuální server (VMware, Citrix, Hyper-V)
 • Oracle RDBMS DBA
 • Microsoft SQL Server DBA
 • Správa obsahu, migrace a vývoj vlastní webové části Microsoft SharePoint

Zálohování a archivace dat


Rozdíl mezi zálohováním a archivací spočívá v tom, že při zálohování vzniká kopie dat a ta zůstávají na stejném místě, zatímco kopie je přenese do jiné lokality. Tento proces je prováděn zejména z důvodu bezpečnosti – pro možnou obnovu dat v případě výpadku primárního úložiště. Oproti tomu při archivaci nevzniká kopie dat, ale data jsou odsouvána na jiné typy úložišť s nižšími provozními náklady. Naše společnost v této oblasti nabízí precizní analýzu prostředí, detekci vašich potřeb, návrhy řešení, pilotní instalaci a zkušební provoz.

Optimalizace a virtualizace


Každá prosperující a rostoucí společnost řeší problém s nárůstem počtu serverů, které potřebuje k zajištění svého provozu a k zajištění provozu aplikací nutných pro chod společnosti. Postupem času tento nárůst neúměrně zatěžuje společnost svými nároky na údržbu, a to jak v oblasti lidských zdrojů, tak v oblasti finančních nároků. Pomocí serverové virtualizace je možno na jednom fyzickém serveru provozovat až několik desítek serverů virtuálních. V takovém případě pak dochází k dramatickému snížení nákladů na pořízení nového zařízení a na údržbu celého rozsáhlého systému.

Naše společnost nabízí v oblasti virtualizace kompletní portfolio služeb:

 • Hardwarová virtualizace
 • Failover
 • Snapshots
 • Vnořená virtualizace
 • Migrace
 • Licencování

Podnikový systém zasílání zpráv (EMS)


Podnikový systém zasílání zpráv je sada publikovaných podnikových standardů, které firmám umožňují zasílat zprávy mezi počítačovými systémy v rámci podniku. EMS je dnes často využíván pro integraci různých nesourodých firemních aplikací. Jedná se o softwarové rozhraní, které umožňuje ukládat asynchronní data do fronty zpráv, dokud je přijímající program nedokáže zpracovat. Tato data obsahují informace, které jsou zapotřebí pro koordinaci firemních systémů.


Zajistíme, aby Vaše EMS byly efektivní, bezpečné a spolehlivé.