Správa sítě

Úvod


Počítačová síť je v současnosti nedílnou součástí každého podniku. Nedostatečně výkonná či nevhodně zabezpečená IT infrastruktura může výrazně snížit šance firmy na uplatnění v konkurenčním prostředí. Spolehlivé fungování podnikové IT sítě je v současnosti nezbytným předpokladem pro stabilní chod společnosti.
Orientace v nových technologiích, bezproblémová integrace a provozování heterogenních sítí je v současnosti stále složitější. IT infrastruktura se skládá z velkého množství komponent různého stáří a kvality. V praxi se může jednat o několik desítek různých komponent, které je nutné spravovat.


Nejjednodušším způsobem, jak zajistit, aby Vaše IT infrastruktura fungovala maximálně efektivně a bez zbytečných starostí, je takzvaný IT Outsourcing neboli externí správa sítě. Externí správa sítě je proces, při kterém společnost deleguje komplexní péči o výpočetní techniku a další činnosti spojené s fungováním informačních technologií ze své interní struktury na externího dodavatele.

Společnost Quick & Quality IT nabízí balíček služeb v oblasti zabezpečení sítě a síťově řízených služeb vybraných podle potřeb a požadavků zákazníka. Hlavním cílem je ulehčit zákazníkovi od veškerých starostí souvisejících se správou a údržbou datových sítí. Zákazníci díky nám ušetří nemalé finanční částky za lidské zdroje a získají potřebnou zastupitelnost při trvalém provozu systémů.

Správa a budování počítačových sítí je jednou z našich hlavních činností


Zajišťujeme komplexní správu IT infrastruktury od instalace pracovních stanic, přes instalaci a konfiguraci serverů, až po zajištění bezpečnosti.
Naše řešení jsou navrhována tak, aby pomohla zvýšit bezpečnost, zjednodušit správu a poskytovala vyšší kapacitu sítě při co nejnižších nákladech.

Našim zákazníkům nabízíme tyto služby:

  • pravidelná údržba a řízení ICT
  • technická asistence v místě instalace
  • helpdesk a podpora uživatelů
  • instalace a správa aplikací
  • aktualizace stanic a instalovaných aplikací
  • správa tiskového parku včetně spotřebního materiálu
  • zajištění bezpečnosti dat a informací na serverech, PC a síti jako takové

Správa PC


Preventivní údržba pracovních stanic je významná pro zajištění jejich maximální životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Nabízíme údržbu hardwarových a softwarových prvků včetně operačního systému a ostatního software na pracovních stanicích uživatelů. V rámci toho je vedena dokumentace o verzích používaného software s dohledem nad jeho funkcí. Součástí jsou i konzultace vedoucí k řešení běžných uživatelských problémů s výpočetní technikou a aplikacemi.

Správa serveru


Správou serveru je myšlen odborný dohled nad chodem a funkcemi serveru. U větších podniků je profesionální správa firemních serverů naprostou nutností.


Zajišťujeme komplexní administraci, bezproblémový provoz a zabezpečení Vašich serverů. Nabízíme odbornou instalaci, konfiguraci a monitoring a údržbu, včetně výměny vadných komponentů a upgradů. Provádíme veškeré kroky, které jsou zapotřebí k maximalizaci bezpečnosti serverů, jako je například evidence sdílených prostředků, nastavení ochranných prvků a sledování pokusů o neoprávněné vniknutí.

Správa ostatních prvků v sítě (switche, routery, tiskárny atd.)


Počítačová síť zahrnuje kromě koncových zařízení i další aktivní a pasivní síťové prvky, jenž běžný uživatel ani nepostřehne nebo je nedává do souvislosti se sítí jako takovou.
Jedná se o zařízení, která tyto komponenty, jako jsou PC, servery, PC, datová úložiště, IP telefony, tiskárny apod., vzájemně propojují a zajišťují logiku posílání dat mezi jednotlivými prvky.


Společnost QQ zajišťuje údržbu, dokumentaci a opravy sdílených prostředků, jako je tiskový park, evidenci, údržbu a opravy pasivních a aktivních síťových prvků - kabeláže, zásuvek, switchů a hubů.

IT podpora pomocí vzdálené plochy


Pro rychlou pomoc je možné provádět podporu pomocí vzdálené plochy. Vzdálená plocha umožňuje našemu specialistovi se bezpečně a rychle připojit k pracovní stanici zákazníka, který provede diagnostiku a rychle identifikuje a analyzuje problém.

Telefonická podpora


Ke správě počítačové sítě a správě PC patří i služba umožňující využití telefonické podpory našich pracovníků pro řešení aktuálních problémů uživatelů s výpočetní technikou.

Urgentní zásahy


V případě náhlého výpadku důležité součásti výpočetního systému (souborový server, disky, Internet server, pracovní stanice) zajišťujeme službu urgentního zásahu. Ta zahrnuje garanci doby zásahu nebo doby zprovoznění součásti výpočetního systému.

Evidence technického vybavení


Vedeme pro Vás evidenci používaného technického vybavení (počítačů a jejich konfigurací, software a ostatních síťových prvků). Tyto přehledy máte k dispozici a můžete je využít například k plánování rozvoje Vaší IT infrastruktury. Skutečný stav technického vybavení je možné porovnat účetní s evidencí.